Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ayasofya | Osman Yüksel Serdengeçti

Ayasofya Yazıları

Ayasofya | Osman Yüksel Serdengeçti

Ey islâmın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya!. Şerefelerinde fethin, Fatihin şerefi ışıl ışıl yanan muhteşem mabet !…           Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun?!.. Hani minarelerinden göklere yükselen, tâ maveradan gelen ezanlar?!.. Hani ilâhî devir, ilâhi nizamlar ?!.           Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bomboş, Ayasofya…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya | Peyami Safa

          Ezanın çana karşı en büyük zaferi, beş yüz küsür sene evvel, kiliseden camii haline getirilen Ayasofya minarelerinden <<Hayyâ-lel-felâh sesleri yükseldiği zaman ilâhî ifadesine kavuştu. Bu sesler devam ettiği müddetçe, Hıristiyanlık âleminde İstanbul’u yeniden ele geçirmek hayali ancak delilerin rüyâsına girebilirdi. Çanakkale harbleri, bu şehri…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya Dinlerarası Diyalog Merkezi Mi Olacaktı? | Recep Terler

Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın.           Ayasofya ibadete açılsın.           Ayasofya’yı açmak, yeni bir çağ açmaktır.           Evet, bunların hepsini biz söyledik, biz haykırdık, konuştuk, anlattık, yürüdük… Hatta bazen kendimizi Ayasofya’ya zincirlediğimiz günler oldu. Pişman mıyız? Elbette hayır.           Biz, yani “Ayasofya Gençliği” 1950’lerden beri Ayasofya’nın…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya, Ne Kadar Sabırlısın? | Sezai Karakoç

          Artık Ayasofya’nın açılması, bu oruç günlerinde ışığa susamış şerefelerinin hakikatin aydınlığına ve sesine kavuşturulması, umudun uzayan gün ışığı altın mahyalarla donatılması bir zaruret haline gelmiştir. İlerisine geçilmez ve geri dönülmez bir zaruret haline.İstanbul’un fetih sembolü olarak mihrabı Mekke kıblesine doğrultulmuş ve beş yüz yıl…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya’nın Anlamı | Sezai Karakoç

          Hıristiyanların yanlış inançlarının tersine, çarmıha gerilen Hz. İsa değil, bu haliyle çarmıha gerili olan Ayasofya’dır. Müslüman Ayasofya.           Canlı ve diri insan çarmıha öldürülmek için çekilir. Canlı, diri ve müminler topluluğuyla kaynaşmış, alışverişte, yüzünden sıhhat akan bir caminin müze olması, onun çarmıha gerilmesi değil…

Read more
Ayasofya Yazıları

İstanbul’un Fethinin Mânâsı | Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver

Dünyanın birçok kaderleri vardır. Memleketimizin de kaderleri sayısızdır. Bunun iyi tarafları tahminden fazladır. Türk milleti herşeyden önce kendi nefsine karşı âdil olup ta, toplum bu ananeyi bozmadığı müddetce ileri gitmiştir.           Türkler dünyanın en güzel memleketlerinde yerleşmiştir. En aşağı on asırdır Anadoludayız. Millet mânen iyi…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya | Tahir Olgun

          Bugün (Bizans Eserleri Müzesi) halinde bulunuyorsa da fetihten sonra İstanbulda Türkler tarafından tesis edilmiş olan İslam ma’bedlerinin en eskisi olduğu için ona dâir de biraz ma’lûmat vermeyi münasib gördüm.           Kilise, cami ve müze olmak gibi tahavvülâta uğrayan bu bina, Roma imparatorlarından en evvel…

Read more
Ayasofya Yazıları

Kadir Gecesi Ve Ayasofya İftarları | Tarık Mümtaz Göztepe

          Ramazanın yirmialtıncı gününü yirmiyedinci gününe bağlayan mübarek gece, İstanbul yerinden oynardı.           Leylei Kadir dedikleri bu kutlu gece Ramazanı Şerife karşı adetâ hazin bir veda gecesi olup, göklerin açılıp, dua ve tövbelerin doğrudan doğruya Cenabı Hak tarafından kabul edildiği ve salih kullarının beratlarının verileceği…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ezan Ve Kur’an | Yahya Kemal

          Bir çok günlerimi Ziya Gökalp ile konuşarak geçirdim. Diyarıbekir’in bir hârika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbâlin muhayyel bünyânını kuran dev gibi bir mimara benzerdi; İlk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi bânî idi; mâzîye arkasını çevirmiş sâbit bir bakışla yalnız istikbâle bakardı. Mâziye…

Read more
Ayasofya Yazıları

İstanbul’un Rüyasını Kalbime Gömdüm; Kalbimde Büyütüyorum | Yusuf Kaplan

          İnsan, âlemin ruhudur. Şehirse, büyük âlemle küçük âlem”in -yani insan”ın- buluşma noktası. O yüzden şehir, insanın aynasıdır; insan da şehrin: Birbirinden ilham alır ve umut devşirir ikisi de; medeniyetin ufuk haritalarını her dâim yenilerler böylelikle, birbirlerine bakarak ve birbirlerine akarak.           İnsan şehirle konuşabildiği…

Read more
WordPress Theme built by Shufflehound. Ayasofya Dergisi 2014-2020 | by markajans.com