Hakkında

Vira Bismillah
Diyoruz ki
Önce Ayasofya Sonra Kudüs!

Biz daha önce Ayasofya’ya biletle girmemiş, abdest alıp girmeye şimdiden niyet etmiş gençleriz.

Ayasofya’nın tekrar câmi olarak açılmasına çalışan, Fatih Sultan Muhammed Hân’ın bedduasından haberdar olan ve bundan ızdırap duyan gençler.

Sultanımız Fatih bedduasında özetle der ki; Ayasofya’yı benim vakfettiğimden farklı bir hale getiren yöneticiler, o hale geldikten sonra geri vakfın aslına uygun hale getirmeyen yöneticiler, ve vakıf aslına uygun halde değilken onu benim yaptığım vakıf haline getirmeye çalışmayan kişiler : “Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir.” demiştir.(kaynak Prof.Dr. Ahmet Akgündüzhttp://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/1154116-fatih-sultan-mehmetin-ayasofya-bedduasi)

Bu sebeple biz çalışacağız, elimizden gelen ne varsa yapacağız, dergi çıkaracağız, organizasyon yapacağız, toplantı düzenleyeceğiz, konferanslar tertip edeceğiz, şiirler yazacağız, makaleler kaleme alacağız, karikatür çizeceğiz vel hasıl ne yapabiliyorsak yapacağız inşallah.

Allah’tan bir mani olmaz ise dergimiz matbu olarak 29 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da basılıp Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacaktır inşallah. Sizlerden bu konuda il ve üniversite bazlı talepler bekliyoruz. Ayasofyanın ezan sesi, Ayasofya Dergisinin hizmetkarlığında Ümmeti İslama duyurulacaktır inşallah.

ve Ayasofya Câmi açılacak, Allah’ın izniyle..
ya sonra mı?

Müslümanız elhamdülillah ve davamız bitmez. Hedefimiz bitmez.
Şimdi görünen iki büyük hedefimiz var;

Önce Ayasofya Sonra Kudüs!

Takipçilerimizin bizi tanımaya çalışırken ilk sorduğu sorulardan birine binaen;

Önemli Not: Ayasofya Dergisi’nin herhangi bir partiyle, cemaatle, tarikatla, grupla ve yahut dernekle ilgisi, organik bağı yoktur. Ayasofya Dergisi ümmet diyen, La ilahe illallah Muhammedün Rasülullah diyen herkesin katılabileceği bir edebiyat, kültür, sanat ve tarih platformudur. Daha detaylı sorularınızı e-posta veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorabilirsiniz.
Selam ve Dua ile..