Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Kategori: Ayasofya Yazıları

Ayasofya Yazıları

Ayasofya’nın Minareleri Nasıl Kurtarıldı? | Ahmet Kabaklı

          Geçen bir yazımda sanata, millete saygısız ve tarih düşmanı kimselerin Bizans’ın gözüne girmek için Küçük Ayasofya minaresini yıktırdıktan sonra ünlü Ayasofya’nın dört minaresini de yıktırma ya karar verdiklerini, ünlü tarihçi merhum İbrahim Hakkı Konyalı’nın bu faciayı nasıl önlediğini yazmıştım…           (Buna inanmayanlar oldu. Konuyu…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya 500 Sene Devam Eden Vaziyet-i Kudsiyesine Çevrilmeli | Bediüzzaman Said Nursi

          [Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir hakikatın haşiyesini takdim ediyoruz.]           Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve su-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâmın nazarında Demokratları düşürmemenin çere-i yegânesi kendimce böyle…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya ve Bir Demeç | Cahit Zarifoğlu

ÇEŞİTLEMELER           Nisan ayı içerisinde Kültür Bakanı Rıfkı Danışman, bir basın toplantısında, Ayasofyanın kısmen ibadete açılacağını söyledi. Dikkatlerin erken seçim faaliyetlerine yöneldiği bir zamanda Bakanın bu beyanı fazla ilgi görmedi. – Hükumetin mesepe değil, ape kanadından bir üyesinin böyle bir beyanatı bizce ilginçti. Şimdiye kadarki…

Read more
Ayasofya Yazıları

Birinci Merhale Müze, İkinci Merhale Kilise | Eşref Edip

Kara Küfür taassubunun ültimatomu ve verilecek cevap;           Ayasofya camiinin camilikten çıkarılması gelişigüzel bir hâdise değildir. Halk Partisinin diktatörlük devrinde Bulgaristan da “Bizans âsarını ihya” hakkında bir kongre toplanmıştı. Bu kongreye hıristiyan dünyasının her tarafından murahhaslar, misyonerler gelmişti. Türkiyeden de Halk Partisi tarafından adı Türk…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya İbadete Açılmalıdır | Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

Sayın Ziyad Ebuzziya tarafından yazılmış bulunan “Ayasofya Dramı” başlıklı güzel bir yazıyı okuyucularımız herhalde okumuşlardır. Belgelerle ve bir incelemeye dayanan bu yazıda görülmektedir ki, Ayasofya’nın bir müze haline getirilişi belirli bir hükümet politikasının değil, birtakım gayretleşlerin oynadığı oyunların neticesidir. Bu oyunun içinde, ‘’laiklik’’ adı altında,…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya İbadete Açılsın | İbrahim Tenekeci

Altmış yıllık İstanbullu olmamıza rağmen, Ayasofya”ya hiç girmedim. Nedeni, Milli Gençlik Vakfı yıllarında, yani seksenlerin sonunda, üç-dört arkadaş, kendi aramızda akitleşmemizdi. Ayasofya tekrar cami olana kadar…      Fakat ibadete açılan ”dış” bölümüne girmişliğim, namaz kılmışlığım var. Yine, teselli mahiyetinde, Küçük Ayasofya”ya defalarca gitmişliğim.      Ayasofya,…

Read more
Ayasofya Yazıları

Kudüs Selahaddin’i, Ayasofya Fâtihi’ni Bekliyor | İhsan Şenocak

          Taşına, duvarına ruh ve mana aşılanmayan binalar insanları tarihten ve hakikatten koparan enkazdır; Aşkın, vecdin, sanatın ve topyekün tarihin altında kaldığı bir enkaz… Başka uygarlıkların izini taşıyan şehirler de zahirde bir devletin sınırları içerisinde olsa da hakikatte ait oldukları uygarlıklara bağlıdırlar.           Basit bir…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ağlıyan Ayasofya Değil, Ayasofyanın Şahsında Müslüman Türk Milletidir | Kemal Fedai Çoşkuner

Ayasofya “millî bir dava değildir” diyenlere bir teklifimiz olacak. Lütfen bu millete bir refarandum’u müsaade etsinler. Ayasofya’nın ibadete açılmasına hayır diyecek bakalım binde bir Müslüman çıkacak mıdır? Yüzde yüz bir millet arzusunun nazara alınmadığı ülkelerde demokrasiden bahsetmenin ne derece mantığa uygun düşüp düşmediğini de takdirlere…

Read more
Ayasofya Yazıları

Ayasofya Bizimdir! | Mehmed Şevket Eygi

     – Nobel mükâfatı kazanan İsveçli bilgin Helmadt Anderson beş yüz sayfalık bir kitap yazarak iki kere ikinin dört buçuk ettiğini ispat etti…      – Bir tepkide uçakla ansızın Washington’a gelen Çin diktatörü Mao Çe Tung doğruca Beyaz Saray’a gitti ve ağlayarak başkan Nixon’un boynuna…

Read more
Ayasofya Yazıları

MTTB ve Ayasofya | Mehmet Akif İnan

Düşüncemizin biricik gençlik kuruluşu Milli Türk Talebe Birliği’dir. Beş dönemdir yerli düşünceye bağlı kadrolar tarafından yönetilen MTTB, uzun ve soylu bir çaba sonucunda gençliğimizin karargâhı olmuştur. O gün bugündür MTTB, katıksız sağ düşüncenin bir eğitim alanı olarak çalışmaktadır. Yürüttüğü entelektüel çalışmayı, adi sokak hareketleriyle bulandırmadan,…

Read more