Sayın Ziyad Ebuzziya tarafından yazılmış bulunan “Ayasofya Dramı” başlıklı güzel bir yazıyı okuyucularımız herhalde okumuşlardır. Belgelerle ve bir incelemeye dayanan bu yazıda görülmektedir ki, Ayasofya’nın bir müze haline getirilişi belirli bir hükümet politikasının değil, birtakım gayretleşlerin oynadığı oyunların neticesidir. Bu oyunun içinde, ‘’laiklik’’ adı altında,…