Bugün (Bizans Eserleri Müzesi) halinde bulunuyorsa da fetihten sonra İstanbulda Türkler tarafından tesis edilmiş olan İslam ma’bedlerinin en eskisi olduğu için ona dâir de biraz ma’lûmat vermeyi münasib gördüm.           Kilise, cami ve müze olmak gibi tahavvülâta uğrayan bu bina, Roma imparatorlarından en evvel…