Ayasofya “millî bir dava değildir” diyenlere bir teklifimiz olacak. Lütfen bu millete bir refarandum’u müsaade etsinler. Ayasofya’nın ibadete açılmasına hayır diyecek bakalım binde bir Müslüman çıkacak mıdır? Yüzde yüz bir millet arzusunun nazara alınmadığı ülkelerde demokrasiden bahsetmenin ne derece mantığa uygun düşüp düşmediğini de takdirlere…