– Nobel mükâfatı kazanan İsveçli bilgin Helmadt Anderson beş yüz sayfalık bir kitap yazarak iki kere ikinin dört buçuk ettiğini ispat etti…      – Bir tepkide uçakla ansızın Washington’a gelen Çin diktatörü Mao Çe Tung doğruca Beyaz Saray’a gitti ve ağlayarak başkan Nixon’un boynuna…