Bizansın Türkoğluna kaçan nazlı gelini.. Ümit dolu sabahlarda selâm sana.           Asırlarca hakkın ve hakikatin sesini arayan, sahibini bekleyen güzel mabet selâm sana.           Mahzun gözlerinden keder yaşlarını sil, küskün bakışını Ankara’ya çevir. Başkent Ankara’dan selâm sana.           Ayasofya..           Bâtıl bir dinin uyuşturucu…