Ezanın çana karşı en büyük zaferi, beş yüz küsür sene evvel, kiliseden camii haline getirilen Ayasofya minarelerinden <<Hayyâ-lel-felâh sesleri yükseldiği zaman ilâhî ifadesine kavuştu. Bu sesler devam ettiği müddetçe, Hıristiyanlık âleminde İstanbul’u yeniden ele geçirmek hayali ancak delilerin rüyâsına girebilirdi. Çanakkale harbleri, bu şehri…