Ramazanın yirmialtıncı gününü yirmiyedinci gününe bağlayan mübarek gece, İstanbul yerinden oynardı.           Leylei Kadir dedikleri bu kutlu gece Ramazanı Şerife karşı adetâ hazin bir veda gecesi olup, göklerin açılıp, dua ve tövbelerin doğrudan doğruya Cenabı Hak tarafından kabul edildiği ve salih kullarının beratlarının verileceği…